Sement-Akril Əsaslı Sürmə İzolyasiya

Sement-Akril Əsaslı Sürmə İzolyasiya

          XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

 • Asan hazırlanır və tətbiq edilir
 • Həm elastik, həm də elastik olmayan tərkibdə istehsal edilir
 • Günəşin ultrabənövşəyi şüalarına dayanıqlıdır
 • Temperatur dəyişikliyinə qarşı dözümlüdür
 • Su buxarı keçiricilik xüsusiyyəti var
 • Bir və ya iki komponentli istehsal olunur
 • Neqativ və pozitiv təzyiqə dayanıqlıdır
 • Sement əsaslı olduğu üçün fərqli rəngləri mövcuddur
 • Betonu korroziyadan qoruyur
 • Əmələ gətirdiyi kristallik təbəqə həll olmur, azalmır
 • Məişət və sənaye tullantılarına qarşı dözümlüdür
 • Sement-Akril əsaslı izolyasıyanın üzərində işləyə bilmə müddəti çoxdur
 • Üzəri bağlı və açıq istifadə oluna bilər
 • İzolyasiyanın üzərini rəngləmək mümkündür

 

  TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

 • Suyun neqativ və pozitiv axımı istiqamətində
 • Bünövrənin su izolyasiyasında
 • İstinad divarlarının su izolyasiyasında
 • Sanitariya qovşağı, mətbəxdə
 • Üzmə və texniki hovuzlarda
 • Bəzi növləri içmə su anbarlarında
 • Tunel və keçidlərin su izolyasiyasında
 • Anbar və saxlama kameralarının şimal çöl səthlərində
 • Kükürdlü mineral su hovuzlarında
 • Lift şaxtalarında
 • Betonun dəniz suyundan qorunması tələb olunan səthlərdə
 • Balıqçılıq hovuzlarında
 • Teras və eyvanlarda