Bitum-Kauçuk Əsaslı Sürmə İzolyasiya

Bitum-Kauçuk Əsaslı Sürmə İzolyasiya

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

• Daha çox bitum, kauçuk lateks və maye əlavənin birləşməsindən əmələ gəlir

• Kəsiksiz və qalıcı, nəm və su keçirməyən səth əmələ gətirir                                                                            

• Torpaqdakı kimyəvi maddələrə dayanıqlıdır

• Asan hazırlanır və tətbiq edilir

• Günəşin ultrabənövşəyi şüalarına çox da dayanıqlı sayılmır

• Təzə beton və nəm səthlərə tətbiq edilə bilir

• Temperatur dəyişikliyinə qarşı dözümlüdür (-20 C-dən 80 C-yə qədər)

• Fırça, mala və püskürtmə ilə tətbiq edilə bilər

• Bitum əsaslı izolyasıyanın üzərində işləyə bilmə müddəti çoxdur

 

 

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

• İç və çöl səthlərdə

• Şaquli və üfüqi səthlərdə

• Suyun pozitiv axımı istiqamətində

• Torpaqla təmas edən istinad-pərdədivarlarda

• Sanitariya qovşağı, mətbəx və eyvanlarda