Ucrete

Ucrete

Ucrete döşəmə və onun üstünlükləri:

• Dözümlülük: Yüksək aşınma və güclü zərbə təsirinə müqavimətlidir. Bir çox müəssisələrdə yüksək dərəcəli təzyiqlərə məruz qalan döşəmələrə tətbiq edilən Ucrete, 20-30 ildir  keyfiyyətli döşəmə örtüyü kimi uğurla istifadə olunur.
• Qoxusuzdur: Bu döşəmə örtüyü istehsalat sahəsi, bina və anbarlarda üzəri açıq şəraitdə qalan qida məhsullarının olduğu mühitdə  döşəmə səthlərində tətbiq oluna bilər.
• Tez tətbiqi və istismara verilməsi:  Hətta + 10 ° C-dən aşağı temperaturda, döşəndikdən 5 saat sonra istifadəyə verilə bilər. Təzə betonun üzərindən 7 günlük bir müddət keçdikdən sonra belə tətbiq oluna bilər.
• Yüksək temperatura qarşı müqaviməti:  -40 ° C-dən +150 ° C temperaturadək dözümlü olan dağılmaz bir döşəmə örtüyüdür.
• Gigiyena: Mikroorqanizmlərin böyüməsinə şərait yaratmır. Buna görə də yüksək gigiyena normalarına malikdir.
• Kimyəvi müqaviməti: Güclü turşu və qələvilər, qan, yağlar, müxtəlif kimyəvi həlledicilər bu döşəmə örtüyündən fərqli olaraq digər növ polimer örtükləri tez bir zamanda məhv edir.
• Təmizlik və təhlükəsizliyi: Sizin işçiləriniz və ətraf mühitin qorunması üçün 
 
HACCP qida məhsullarına qarşı təhlükəsizlik sertifikatlarına malikdir.
 

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

 
  • Ağır istehsalat sahələrində
  • Qida istehsalı müəssisələrində
  • Əczaçılıqda
  • İçki istehsalı zavodlarında
  • Kimya sənayesində 
  • Yüksək mexaniki güc və kimyəvi dayanıqlılıq tələb olunan sahələrdə
  • Gigiyenik, müntəzəm yuyulan səthlərdə