TPO/FPO membran

TPO/FPO membran

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: 

 

1. Uzunömürlüdür.

2. Mexaniki zərbələrə dayanıqlıdır.

3. Bitki və ağac köklərinə qarşı dayanıqlıdır.

4. Dəyişkən iqlim şəraitinə dayanıqlıdır.

5. Günəşin ultrabənövşəyi şüalarına qarşı dayanıqlıdır.

 

 

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

 

1. Üzəri bağlanmayan Dam və Terraslarda;

2. İstehsalat sahələrinin damlarında.