Rockwool Layt Batts Skandik materialı

Rockwool Layt Batts Skandik materialı

1. Volkanik daşdan hazırlanmışdır, beynəlxalq sertifikatlaşdırma.

2. Unikal fiziki quruluşu sayəsində formasını və sərtliyini qoruyur.

3. Yüksək buxar keçirmə xüsusiyyətinə müalicə.

4. Yanğına davamlıdır.

5. Su keçirmir

50 mm qalınlığında olan bağlamada 5.76 m2, 100 mm qalınlığında olan bağlamada 2.88 m2 olur.