ECB membran

ECB membran

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

1. Uzunömürlüdür

2. Bitki və ağac köklərinə qarşı dayanıqlıdır
3. Yüksək dartılma qabiliyyətinə malikdir
4. Mexaniki zərbələrə dayanıqlıdır 
5. Turşu, ozon və s. kimi kimyəvi maddələrə dayanıqlıdır

 

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

1. Tunellərdə

2. Dam və Terraslarda

3. Təməl və Pərdələrdə

4. Texniki su anbarlarında

5. Sənaye və məişət tullantılarının depolama anbarlarında