Bitum membran

Bitum membran

Bitum membran nədir?

Bitum membran asfalt kimi də tanınan bitum neftin yapışqan, qara və yüksək özlülüklü maye və ya yarı bərk formasıdır. Su izolyasiya xüsusiyyətləri sayəsində tikintidə geniş istifadə olunur. Bitumlu membranlar damların, zirzəmilərin, yeraltı strukturların, körpülərin və digər strukturların su yalıtımı üçün mükəmməldir. Hidroizolyasiya üçün müasir standartlara cavab verən bitum-polimer materialdır.

 Bitum membran maye ilə tətbiq olunan membranlar qüsursuz, tam yapışqan və təhlükəsiz sistemlər üçün mükəmməl həlldir. Bunlar polimerlə modifikasiya olunmuş bitum emulsiyalarıdır və məşəl və ya alovun tətbiqinə ehtiyac yoxdur. Onlar su əsaslı və ya həlledici əsaslı örtüklər şəklində mövcuddur.

Bitum membran istifadə yerləri:

1. Təməllərdə;
2. Düz və enişli damlarda;
3. Hovuzlarda və kanallarda;
4. Yeraltı və hündür qarajlarda.