HDPE membran

HDPE membran

HDPE membranın xüsusiyyətləri:

HDPE membranları yüksək sıxlıqlı polietilen materiala əsaslanır, su və su buxarından strukturlar istisna olmaqla, betonu aqressiv torpaq duzlarından və kimyəvi maddələrlə əlaqəli korroziyadan qorumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

1. Homojendir

2. Yüksək elastikliyə malikdir

3. Mexaniki zərbələrə dayanıqlıdır

4. Bitki köklərinə qarşı dayanıqlıdır

5. Mexaniki zərbəyə davamlıdır

6. Günəşin ultrabənövşəyi şüalarına dayanıqlıdır

 

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

1. Süni göllər və hovuzlarda

2. Məişət tullantılarının toplama sahələrində

3. Sulama kanallarında

4. Neft atıqları sahələrində

5. Mədən sahələrində

6. Tibbi və təhlükəli atıqların depolama sahələrində