Temperatur şov profilləri

Temperatur şov profilləri

1. Bitişik və bir-birindən ayrı inşa edilən bina və strukturlarda hərəkətliliyin bütün binaya ziyan verməməsi və zərərin minimala endirilməsi üçün horizontal və şaquli formalarda istifadə olunur.
2. Hər bir materialın istilik və quruluş baxımdan xüsusi genişləmə dəyəri vardırki temperatur şovlar bu kimi problemlərin həllərində istifadə olunur.

İSTİFADƏ YERLƏRİ

  • Divar
  • Tavan
  • Döşəmə

* 1 ədədi 3 metr olur