Püskürmə Poliureya

Püskürmə Poliureya

Püskürmə poliureya xüsusiyyətləri:

▪ şaquli və üfüqi səthlər üçün;
▪ örtük sərtləşməsinin yüksək sürəti;
▪ mürəkkəb səthlərdə belə materialın tez və asan tətbiqi: şaquli divarlar, mürəkkəb detallar;
▪ monolit təbəqənin formalaşması - qıvrımların, tikişlərin və qaynaqların olmaması;
▪ örtüyün aşağı alovlanma qabiliyyəti;
▪ yüksək buxar keçiriciliyi - qabarma riski azdır;
▪ mexaniki xüsusiyyətlər;
▪ çatlaqları qapama qabiliyyəti;
▪ deşilmə müqaviməti;
▪ örtük materialı yüksək temperaturda yumşalmır;
▪ aşağı temperaturda elastiklik; şüşə keçid temperaturu təxminən - 45 ° C;
▪ tərkibində həlledici yoxdur

Tətbiq sahələri:               
1. İç və çöl səthlərdə
2. Teras və eyvanlarda
3. Texniki su çənləri və anbarlarda
4. Binaların damlarının su izolyasiyasında
5. Körpü, üst keçid və stadion və s. betonlarının qorunmasında
6. Parklardakı fəvvarə və hovuzların su izolyasiyasında
7. Tunel və kanalların su izolyasiyasında
8. Metal boruların korroziyadan qorunmasında