Rockwool Akustik batts materialı

Rockwool Akustik batts materialı

1. Vulkanik daşdan hazırlanmışdır, beynəlxalq sertifikata malikdir.

2. İnşaatlarda ən çox istifadə olunan və ən təsirli akustik vasitədir.

3. Yüksək buxar keçirmə xüsusiyyətinə malikdir.

4. Yanğına davamlıdır və su keçirmir.

5. Unikal fiziki quruluşu sayəsində formasını və sərtliyini qoruyur.

27 mm qalınlığında olan bağlamada 7.2  m2, 50 mm qalınlığında olan bağlamada 6 m2 olur.