Rockwool Akustik batts materialı

Rockwool Akustik batts materialı

1. Volkanik daşdan hazırlanmışdır, beynəlxalq sertifikatlaşdırma.

2. İnşaatlarda ən çox istifadə olunan və ən təsirli akustik vasitədir.

3. Yüksək buxar keçirmə xüsusiyyətinə müalicə.

4. Yanğına davamlıdır və su keçir

5. Unikal fiziki quruluşu sayəsində formasını və sərtliyini qoruyur.

27 mm qalınlığında olan bağlamada 7.2  m2, 50 mm qalınlığında olan bağlamada 6 m2 olur.