MASTERSEAL® 589 A və B KOMPONENTİ

MASTERSEAL® 589 A və B KOMPONENTİ

Dахili və хаrici bеtоn səthlərdə istifаdə еdilən və suyun müsbət və mənfi istiqаmətlərdə kеçməsinə mаnе оlаn sement akril əsaslı, kapilyar efektli, iki komponentli, elastik su izоlyаsiyа mаtеriаlıdır.

İSTİFADƏ YERLƏRİ

  • Terraslar
  • Su anbarları
  • Rütubətli otaqlar
  • Hamamlar və su müalicəxanaları
  • Özülün su izolyasiyası
  • Lift quyuları

* 1 setdə 35 kq olur.