Rockwool Floor batts materialı

Rockwool Floor batts materialı

1. Volkanik daşdan hazırlanmışdır, beynəlxalq sertifikatlaşdırma.

2. Su keçirmir

3. Yanğına davamlıdır.

4. Yüksək akustik xüsusiyyətə malik.

25 mm qalınlığında olan bağlamada 4.8 m2 olur. 

İstifadə yerləri: 

1. Dam - Mansard

2. Döşəmə

3. Divar arası