Rockwool Fasad batts materialı

Rockwool Fasad batts materialı

1.Fasad izolyasiya sistemlərində istifadə olunur.

2. Material sintetik bağlayıcı olan sərt və sıx istilik izolyasiya edən plitələr halındadır.

3. Məhsul suvaq qatını tətbiq etmək üçün əsasdır.

4. İş bərkitmə prosesi xüsusi dübeller istifadə olunur.

50 mm qalınlığında olan bağlamada 4.8 m2, 25 mm qalınlığında olan bağlamada 3.6 m2 olur.