Su izolyasiyası

Su  izolyasiyası

Su izolyasiyası

Su izolyasiyası binaların uzun müddət komfortlu və dayanıqlı qalması məqsədi ilə binaların içərisinə, xaricinə, damına və bünövrəsinə su çəkməməsi üçün görülən prosesə deyilir. O, suyun nisbətən təsirsiz qalması və ya müəyyən şərtlərdə suyun daxil olmasına müqavimət göstərmək üçün istifadə olunur. Su izolyasiyası, nəm səthlərin izolyasiyası drenajın izolyasiyası ilə birləşməzsə, su sızmasına səbəb ola bilər. Binalara sızan su korpuslardakı armaturları, binaların yükdaşıma sistemlərini korroziyaya uğradır və binanın yükdaşıma qabiliyyətini azaldır. O, həmçinin binaların əsas yükdaşıyıcı sistemlərində təhriflərə səbəb olur və beləliklə, ən kiçik torpaq fəaliyyətində və ya zəlzələdə çatlara və qırılmalara səbəb olur. Bundan əlavə, suyun sızması zərərli maya, göbələklər, çiçəklənmə, qaralma və digər üzvi materialların əmələ gəlməsinə səbəb olur və binalar və insan sağlamlığı üçün risk yaradır. 

İnşaat texnikasının təkmilləşdirilməsi ilə nəm səthlərdə izolyasiyada maye və ya döşənmiş izolyasiya materiallarından istifadə edilir.