XPS Penopleks

XPS Penopleks

1. Homogen hüceyrə quruluşuna malikdir
3. Temperatur dəyişikliyinə və donmaya qarşı
dayanıqlıdır.
4. Alovu yaymama xüsusiyyətinə malikdir.
5. Kompressiv gücü çox yüksəkdir.
6. İstifadə zamanı qalınlığı azalmır. 
7. Su buxarı diffuziyasına qarşı dayanıqlıdır.

İSTİFADƏ YERLƏR
Dam
Təməl
Döşəmə
Tavan ara
* 30 mm qalınlığında olan bağlamada 9.01 m2, 50 mm  qalınlığında olan bağlamada isə 5.55 m2 olur.