Dam istilik izolyasiyası

Dam istilik izolyasiyası

İstilik izolyasiyası damın ən vacib sistem komponentlərindən biridir. Binanı istidən və soyuqdan qoruyaraq bina içərisində rahat bir mühit yaradır, eyni zamanda istilik və soyutma enerjisi xərclərini azaltmağa kömək edir. İstilik izolyasiyasının əhəmiyyəti istilik və ya soyutma üçün enerji itkisini azaltmağa yönəlmişdir. Bina strukturlarının istilik müqavimətinə daha yüksək tələblər qoyulduğu üçün izolyasiya standartları da bu yöndə artmışdır.

Düz dam örtükləri sistemlərində istifadə olunan izolyasiya növləri yalnız yüksək istilik xüsusiyyətlərinə deyil, həm də yüklərə (məsələn, qar yükləri, ballast, texniki xidmət üçün məhdud piyada hərəkəti, tərs çevrilmiş dam örtüklərində nəmlik və s.) tab gətirə biləcək kifayət qədər mexaniki xüsusiyyətlərə malik olmalıdır.

Dam istilik izolyasiyası aşağıda göstərilən piroqlara əsasən tətbiq olunur.