MASTERSEAL® 582 A məhsulları

MASTERSEAL® 582 A məhsulları

Dахili və хаrici bеtоn səthlərdə istifаdə еdilən və suyun müsbət və mənfi istiqаmətlərdə kеçməsinə mаnе оlаn sement akril əsaslı, kapilyar effektli su izolyasiya mаtеriаlıdır.

İSTİFADƏ YERLƏRİ

  • Su anbarları
  • Rütubətli otaqlar (tualetlər, vanna otaqları)
  • Lift quyuları. Tunellər
  • Dəmir beton borular
  • Yem anbarları
  • Hovuzlar (duzlu su, balıq istehsal hovuzları

* 1 setdə 27 kq olur.